Hemîşe Şem‘ Gibi...

-Kavsî

Hemîşe şem‘ gibi vakf-ı pîçtâb oldum
Zamâne her kimi ki yaktı ben harâb oldum

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Daima mum gibi sıkıntılı hâl içinde kaldım/ Şu zaman kimi yaktıysa onunla ben de yandım/perişan oldum.


Destek ol 
Rastgele Getir