Her Çi Reft Ez Ömr…

-Sâib-i Tebrîzî-

Her çi reft ez ömr yâd-ı an be-nîkî mî kunend
Çehre-i imrûz der âyine-î ferdâ hoşest

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ömürden her ne gittiyse hayırla yâd ederler. (Zira) bugünün çehresi (yüzü) yarının aynasında hoştur.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – Şairin 1012 nolu Farsça gazelinden bir beyit. Gazelde kafiye düzeni kasidedeki gibi ilk beyit aa sonraki beyitler xa, xa, xa… şeklindedir.


Destek ol 
Rastgele Getir