Hevâ-yı Nefsten...

-Koca Râgıb Paşa-

Hevâ-yı nefsten sermâye-i izzettir istiğnâ
Aziz olmazdı Yûsuf çekmese dâmen Züleyha’dan


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Nefsin isteklerinden kaçınmak, tenezzül etmemek yücelik sermayesidir. Yusuf (a.s.) Züleyha’dan kaçınmasaydı aziz olmazdı.


Destek ol 
Rastgele Getir