Hikem-bînâna…

-Recâîzâde Mahmud Ekrem

Hikem-bînâna bir dîvân-ı ibrettir mezâristan
Büyük bir mekteb-i irfân ve hikmettir mezâristan

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Hikmet gözüyle bakabilene ibretlik bir yerdir kabristan. Büyük bir irfan okulu ve hikmetli bir yerdir kabristan.


Destek ol 
Rastgele Getir