Hikmetullaha Nisbet-i Noksân

-Nâbizâde Nâzım

Hikmetullaha nisbet-i noksân
Acz-i insâna karşı nâ-çespân

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Allah’ın hikmetine noksanlık nispet etmek (kusur aramak)/ İnsanın acizliği karşısında (kudretsizliği sebebiyle) yakışık almaz (uygun düşmez).


Destek ol 
Rastgele Getir