Hızırla Kırk Saat (15.)

-Sezai Karakoç-

Nuh’un bir işçisiydim
Günlüğümü biriktirdim tahta aralarında
Bulursanız Nuh’un gemisinden bir parça bir kalas
İçinde altın vardır işte bu işarettir sana
Altının üstünde Nuh’un mührü
Dünyanın en ilkel yazısıyla
İlkel ama sade ilkel ama canlı
İlkel ama güzelliğiyle çarpar insanı
Ben İbrahim’in sır kâtibi
Yakub’un dedektifi
Yusuf’un hapishane arkadaşı
Düş yorumu öğretmeni
Ama görmedim yavuz bir öğrenci
Aydın kılıçların şelâlesi
Musa gibi

Öğretmeseydim duvarını devirerek yoksulu kurtarmayı
Çıkartabilir miydi Musa
Mısır’dan İsrail’i
Delmeseydim bir yoksulun övüncü kayığını
Geçirebilir miydi Musa
Kızıldeniz’den İsrail’i
Bir vuruşta on pınar
Çıkartabilir miydi çakmak kayalarından

Öldürmeseydim hiç acımadan
Gözünün önünde o çocuğu
Bütün suçsuz çocukların katili
Firavun’u boğar mıydı daha yeni kurumuş bir deniz

Musa sürüyü Şuayb’tan öğrendiyse
Yolu dağı yaylayı benden öğrendi
Şuayb’tan öğrendiyse köpeği
Kurdu benden öğrendi
Benimle kahve içti geceleri
Onunla namaz kıldıysa sabahları
Benimle dua etti akşamları
Ondan aldıysa Tanrı sevgisini
Benden aldı korkusunu
Ama ben karanlıklarda yittim
Musa ışığa vardı
“Kırklar yediler geldiler
Beni alıp götürdüler
Bir çok yeri gezdirdiler
Sonra geri getirdiler”
Deseydi Musa yalnız beni anlatmış olacaktı

Şiir Notları:
Hızırla Kırk Saat (Şiirler III) – Şiirde Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen peygamber kıssalarına telmih vardır. Nuh’un (a.s.) gemisi, İbrahim (a.s.), Yakup (a.s.) Yusuf’un (a.s.) zindana atılması, rüyaları yorumlaması, Musa’nın (a.s.) Hızır’la (a.s.) yolculuğu, Kızıldenizi’i geçmesi, Şuayp (a.s.). Kâtip: Yazma vazifesi olan, yazı yazmakla görevli kimse. Yavuz: Halk ağzında üstün nitelikli anlamına gelen bu kelimenin kötü, fena, yaman gibi anlamları da vardır. Övünç: Övünme, iftihar.


Destek ol 
Rastgele Getir