Hızırla Kırk Saat (25.)

-Sezai Karakoç-

Şam’dayız
Mevlâna ve Mesnevi
Muhyiddin ve Yasin
Şems ve Füsus
Şems nasıl değiştirdi
Bengisu sarnıçlarından geçirerek
Mevlâna Celâleddin’i
Ve Yasin bir delikanlı biçiminde
Ağır ölüm hastalığında
Nasıl iyileştirdi İbn-i Arabi’yi
Mekke çatısında Füsus’un ve Fütuhat’ın yapraklarını
ayıklayan
Güneşin yağmurun ve rüzgârın yardımcısı kimdi

Şam çarşılarında Şems’e rastlamadı mı
Yolun bir kıyısında o öbürü bir kıyısında
Şems bir soruydu
Bir cevaptı Mevlâna
Benziyorlardı bir arada
Kişinin kendisiyle yaptığı bir konuşmaya
Muhyiddin’in İbnürrüşd’e dediği gibi
Bir evet bir hayır demedi Mevlâna
Hep evet dedi Şems’e bu konuşmada

Şam çarşılarında Mevlâna
Aradı durdu Şems’i
Bir yitirip bir buldu Şems’i
Şems bir bengisuydu O’na

Mevlâna Şam’da Muhyiddin’le konuştu
Ona Şems’i sordu
Muhyiddin kabrini açarak
Sabır kitabından bir yaprak çevirerek
Şems’in kendisini gösterdi

Sonra yorgun bir Şam öğlesinde
Sıcakta çekirgeler kavrulurken
Çömeldi bir su kıyısında
Hızır’ı gördü alı yeşili gördü suda
Şems’i gördü ve buldu kendini

Şam çarşılarında Şems alındı Mevlâna’dan
Kendisine Mesnevi verildi

Gökten bir kartal geçse
Ve yere düşse gölgesi
Bu acaba Şems’in mi gölgesi

Yerin altından gelirse
Bir su şırıltısı sesi
Bu ses Şems’in mi sesi

Çöllerde kumda varsa
Kızgın bir ayak izi
Bu iz Şems’in mi izi

İşte böyle böyle kurdu Mesnevi’yi
Şems’in ayrılığı
Dudaklara dokunup da
Ağza konamayan
Bir bengisu gibi

Şiir Notları:
Hızırla Kırk Saat (Şiirler III) - Şam: Suriye’nin başkenti. Mesnevî-i Manevî: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin meşhur eseri. Füsûsü’l-Hikem ve Fütûhâtü’l-Mekkiyye: Muhyiddin İbn-i Arabî’nin eserleri. Şems: Şems-i Tebrizî, Mevlânâ’nın hocası ve hemdem olduğu sohbet arkadaşı. Şiirde Şems’in kayboluşuna da atıf yapılmaktadır. Bu hususta detaylar kaynaklardan okunabilir. Yasin suresinin Muhyiddin İbn-i Arabi’yi iyileştirmesi: İbn-i Arabi Hazretleri hastalığın etkisiyle baygın düşer. Bu hâlde iken bir tarafta kendisine eziyet etmek isteyen kara yüzlü, korkunç yaratıklar, diğer tarafta o eziyet etmek isteyenleri kovalayan nurani, güzel kokulu bir delikanlı görür. O kendisini kurtaran nurani varlığa kim olduğunu sorar. Yasin suresi olduğunu söyler. Kendine gelip gözlerini açtığında babası başucunda Yasin suresini okumaktadır. Bengisu: Âb-ı hayat, hayat suyu, ebedî su, ölümsüzlük suyu. İbn Rüşd: Mâliki fakihi ve kadısı. Hızır: Kur’an-ı Kerim’de Musa (a.s.) ve Hızır’ın (a.s.) yolculuğundan bahsedilir. Kendisine ilahi hikmet ve ledün ilmi bahşedilmiştir. Hâlâ hayatta olduğuna ve bazı kimselere göründüğüne inanılır. Oturduğu kuru yerin, bastığı yerlerin yeşile büründüğüne inanılır. Tasavvufi çevrelerde veli olduğu kabul edilir. Hakkında detaylı malumat için Kur’an-ı Kerim’e, hadis-i şeriflere vs. kaynak eserlere bakılabilir. Al: Kırmızı.


Destek ol 
Rastgele Getir