Hor Bakma...

-Usûlî-

Hor bakma her nemed-pûşa sakın ey muhteşem
Her gedâyı Hızır gör her şahsa dervişâne bak

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Hor görme her keçe giyeni (çulsuz, dilenci gibi olanı) ey muhteşem! Her dilenciyi Hızır gör her kişiye dervişmiş gibi bak.

Şiir Notları:
Nemen-pûş: Keçe giyen, derviş. Hızır: Kur’an-ı Kerim’de Musa (a.s.) ve Hızır’ın (a.s.) yolculuğundan bahsedilir. Kendisine ilahi hikmet ve ledün ilmi bahşedilmiştir. Hâlâ hayatta olduğuna ve bazı kimselere göründüğüne inanılır. Oturduğu kuru yerin, bastığı yerlerin yeşile büründüğüne inanılır. Tasavvufi çevrelerde veli olduğu kabul edilir. Hakkında detaylı malumat için Kur’an-ı Kerim’e, hadis-i şeriflere vs. kaynak eserlere bakılabilir.


Destek ol 
Rastgele Getir