Hudâ-Cûyân-ı Deryâdil...

-Muallim Feyzî-

Hudâ-cûyân-ı deryâdil rehîn-i inkılâb olmaz
Ne nâsın i‘tirâzından ne halkın âferînindenGünümüz Türkçesiyle Anlamı:
Gönlü zengin, anlayışlı, Allah’ın rızasını gözeten kimse, insanların itirazından da aferininden de etkilenmez.


Destek ol 
Rastgele Getir