Hukûk sâhibi mûr olsa da Süleymân’dır

-

Hukûk sâhibi mûr olsa da Süleymân’dır
Kişi mukaddes olur hakka istinâdı kadar

Âsaf (Mahmûd Celâleddin Paşa)

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Hak sahibi karınca olsa da Süleyman'dır. Kişi hakka dayandığı kadar mukaddes olur.

Şiir Notları:
Burada hem Hz. Süleyman peygamberin kıssasına hem de Sultan Süleyman'ın kıssasına telmih yapılmıştır. Telmih bir kişiye veya olaya yapılan göndermeye verilen edebi sanatın ismidir. Adalet hakkıyla işlediğinde hak sahibi üstündür.


Destek ol 
Rastgele Getir