Hurşîd-Sıfat Feyz İle...

-Mehmed Refet-

Hurşîd-sıfat feyz ile meşhûr-ı enâm ol
Zerrât-ı dil-i halka ziyâ-pâş-ı merâm ol

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Güneş gibi nimet bahşediciliğinle (cömertliğinle) insanlar arasında şöhret bul. İnsanların gönlündeki arzuları ışığını saçarak (elinin, gönlünün açıklığıyla) yerine getir (onlara kol kanat ger).


Destek ol 
Rastgele Getir