İ‘tirâz Eylerse Bir Nâdân…

-Ziya Paşa-

İ‘tiraz eylerse bir nâdan Ziyâ hâmûş olur
Çünkü bilmez kadr-i güftârı sühandan olmayan

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bir cahil itiraz ederse Ziya susar. Çünkü sözün kıymetini söz ustası olmayan bilmez.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün /fâilün”


Destek ol 
Rastgele Getir