İbtidâ-yı Amelin…

-Laedri-

İbtidâ-yı amelin âhiri der-pîş gerek
Kâr-ı evvelde kişi âkîbet-endîş gerek

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
İşin başında sonunu ön görmek ve işin başında sonucu düşünmek gereklidir.


Destek ol 
Rastgele Getir