İki Âlemde Tasarruf…

-Laedri-

İki âlemde tasarruf ehlidir rûh-i velî
Deme kim bu mürdedir bundan nice dermân ola
Rûh şemşîr-i Hudâ’dır ten gılâf olmuş ana
Dahi a‘lâ kâr eder bir tîg kim uryân ola

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Veli kimselerin ruhu iki dünyada da (dünya ve ahiret) tasarrufta bulunur. “Onlar ölüdür, onlar nasıl derman olur?” deme sakın. Ruh, Allah’ın kılıcıdır, beden ona kılıf olmuştur. Bir kılıç dahi yalın/kılıfsız/kınsız ne güzel işler yapar.


Destek ol 
Rastgele Getir