İksir-i Azamdır Nutk-i Ehlullah

-Erzurumlu Emrah

İksîr-i a’zamdır nutk-ı ehlullâh
Yek nazarda hâki kîmyâ ederler
Hakk’ın esrârından anlardır âgâh
Ve lâkin sûretde ihfâ ederlerDestek ol 
Rastgele Getir