İktidâ Eylesin Âsârına…

-Nâbî-

İktidâ eylesin âsârına erbâb-ı dilin
Tîh-i hayrette kalan reh-nümâdan mahrûm

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Gönül erbabının (manevi büyüklerin) bıraktığı izlere tabi olunsun, peşinden gidilsin/ Hayret çölünde kalan yol gösteren rehberden mahrum kalır, nasiplenemez.


Destek ol 
Rastgele Getir