İktizâ-yı hikmetin izhâr-ı kudret kılmaya

-

İktizâ-yı hikmetin izhâr-ı kudret kılmaya
İhtilâf-ı tab’ ile ezdâdı etmiş hem-nişîn

Fuzûlî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Hikmetinin gereği, kudretini göstermek için farklı mizaçlar ile zıtlıkları bir araya getirmiş.


Destek ol 
Rastgele Getir