İlâhî…

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

İlâhî her nefes ilhâmun üzre olsun a‘mâlüm
Rızan üzre geçe dâim cihân içre meh ü sâlüm

Şiir Notları:
Sultan Ahmed’in münacatından.


Destek ol 
Rastgele Getir