İlm Pey-î Dâne…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

İlm pey-î dâne ne behr-î rûşenîst(1)
Hemçü tâlib ilm-î dünyâ-yî denîst

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
İlim tane toplamak için olur da aydınlanmak için olmazsa (o ilim) talibi gibi alçak/değersiz dünyaya aittir.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – Bazı nüshalarda ilk kelime farklıdır, “Çün pey-î dâne…” olarak başlamaktadır.


Destek ol 
Rastgele Getir