İn Cihân Bâzî Gehest...

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

İn cihan bâzî gehest û mêrg şeb
Bâz gerdî kîse hâlî pür teab

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bu dünya oyun yeridir, gece (ise) ölüm. Kese boş, yorgun argın geri dönersin.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – “Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!” (Ankebut, 29/64). Ayrıca bakınız: Hadid, 7/20. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir