İster İsen Hıfz İde…

-Diyarbakırlı Said Paşa-

İster isen hıfz ide ırzın Hudâ-yı lem-yezel
Irzına a‘dâ-yı bed-hâhın bile verme halel
Tâ ezelden söylenir halkın dilinde bu mesel
Celb ider elbetde insâna mükâfât-ı amel(*)
Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Baki olan Allah namusunu korusun istersen, kötülüğünü isteyen düşmanlarının bile namusuna halel getirme, zarar verme. Ta ezelden halkın dilinde şu mesel (atasözü) söylene gelmiştir: “Elbette insan, yaptığının karşılığını görür.” Dosdoğru ol, Hazret-i Allah utandırmaz seni.

Şiir Notları:
(*) “Ne ekersen onu biçersin.”, “Ne edersen kendine edersin.”, “İyilik eden iyilik bulur.” …


Destek ol 
Rastgele Getir