İsterim Her Yerde…

-Ömer Nasuhi Bilmen-

İsterim her yerde bir hurşîd-i hikmet parlasın
Her cihetden pertev-i ilm u fazîlet parlasın

Sen terakkiyâta sa‘y u gayret et kim rûz u şeb
Dehre karşu i‘tilâ-yı şân-ı millet parlasın

Herkesi hâlince kıl tatyîbe sarf-ı makderet
Çehre-i feyzinde nûr-ı âdemiyyet parlasın

Her zaman mir’ât-ı ulviyyâta nasb-ı dikkat et
Gözlerinden in‘ikâs-ı berg-i himmet parlasın

Olmasın tab‘-ı latîfin zulmet-âlûd-ı hayâl
Levha-i fikrinde bir reng-i hakîkat parlasın

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
İsterim her yerde hikmet güneşi parlasın. Her yönden fazilet ve ilim nuru parlasın. Sen her açıdan ilerlemek için gece gündüz çalışıp çabala ki zamana/dünyaya karşı milletin şanı artsın parlasın. Herkesin gönlünü hoş etmek için çaba sarf et ki insanlık nuru parlasın. Her zaman yücelikler aynasına dikkatle bak ki gözlerinden himmet (manevi yardım) şimşeği çaksın, parlasın. Latif tabiatında karanlığa (günaha) bulanmış hayal olmasın. Zihninde hakikate dair bir renk parlasın.

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir