İstersen Eğer...

-Mehmed Emin Yümnî

İstersen eğer mazhar-ı lütf-i Hak olmak
Dâim hazer et fâsık olan ehl-i riyâdan

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Eğer Allah’ın lütfuna erişmek istersen ikiyüzlü, fitne fesat kimselerden daima kaçın.


Destek ol 
Rastgele Getir