Kâbe Bünyâd-ı Halîl…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Ka‘be bünyâd-ı Halîl-i Azerest
Dil nazargâh-ı Celîl-i Ekberest

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Kâbe Azer (oğlu) Halil’in (Hz. İbrahim’in) yağtığı binadır. Gönül ise yüce Allah’ın nazargâhıdır, tecelli ettiği yerdir.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” - Bu beyit sadece Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevi-i Manevi Şerhi’nde mevcuttur.


Destek ol 
Rastgele Getir