Kâbe Her Çendî…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Ka‘be herçendî ki hânê(-i) birr-i Ôst
Hılkat-î men nîz hânê(-i) sırr-ı Ôst

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Kâbe nasıl ki O’nun (Allah’ın) ihsanda bulunduğu eviyse benim yaratılışım da O’nun (Allah’ın) sır evidir.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün”


Destek ol 
Rastgele Getir