Kâbil-i Feyze...

-Çelebizâde Âsım

Kâbil-i feyze kerem-kâr eyler ihsânın tamâm
Mihr eder mâh-i nevin elbette noksânın tamâm

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Feyzi (lütfu) kabul edici olana, kerem sahibi (cömert kimse) lütfunu eksik etmez (verir de verir). Güneş de yeni ayın eksiğini tamamlar (ışığını eksik etmez ondan).

Şiir Notları:
Yeni ay: Ay’ın evrelerinden ilki.


Destek ol 
Rastgele Getir