Kâbiliyyet Eserin...

-Sünbülzâde Vehbî-

Kâbiliyyet eserin mahv edelim kâbil ise
Biz dahi câhil-i mukbil gibi makbûl olalım


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Mümkün olsa maharetlerimizin izini silip üzerimizden, kabul gören (itibarlı, talihli) cahil gibi makbul olabilsek.


Destek ol 
Rastgele Getir