Kadrini Üftâdenin Anlar mı...

-Medhî (Lâdikli Hacı Musa)

Kadrini üftâdenin anlar mı cânan olmayan
Kıymetin bilmez kulun dünyâda sultan olmayan

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Canan olmayan âşığın kıymetini bilir mi (hâlinden anlar mı)? Dünyada sultan olmayan kulun (halkın) kıymetini bilmez.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün /fâilün” - Üftade kelmesi sözlükte düşkün, biçare, âşık anlamlarına gelmektedir.


Destek ol 
Rastgele Getir