Kalem Kec-dil...

-Nâbî-

Kalem kec-dil mürekkeb rû-siyeh kâğıt dü-rû bilmem
Kimi etsem o şûha arz-ı hâlim yazmada mahrem(1)


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Kalemim kötü yazar, mürekkebim iyi değil, kâğıdım riyakâr. O işveliye (sevgiliye) hâlimi arz edeceğim sırdaş kim (ne) bilemedim.

Şiir Notları:
(1) Kec: Eğri, çarpık, kötü, ters gibi anlamlara gelir. “Kalem kec-dil” derken “kalemim eğri yazar, kötü yazar” gibi bir anlam çıkartabiliriz. Dü-rû: İkiyüzlü, riyakâr. Rû-siyah/Rû-siyeh: Kara yüzlü, ayıplı anlamındadır. Burada mürekkebim kara veya mürekkebim ayıplı yani iyi değil anlamlarını çıkartabiliriz.


Destek ol 
Rastgele Getir