Kan İçinde Güneş

-Sezai Karakoç-

Polonya’nın kanı beyazdı
İsyan bir bayraktı süt içinde
Porselenlerden yapılmış Polonya
Kırılan heykel ve heykel aşkları
Ve Venüs’ün kırık kolu Polonya

Polonya Polonya sana günaydın
Karanlıklardan çekip kaderini
İlk aydınlığa çıkardın
Ama ben Peşte’ye dönüyorum
Peşte bir kan çemberi
Işıklı çemberler içinde ölüler
Konuşturuyorlar sfenskleri
Öğretiyorlar kelimeyi doğan
Çocuklara kutsal kelimeleri
Kelime en güçlü silâhtır
Tutar şehri ve insanı

Elektrik lâmbalarmm altında
Kadın kanları
Kadınlar susmuştu
Konuşan erkekti
Kadın gömlekleri yırtılıyordu
Anne gömlekleri
Ve mesut dakikaları beklemiş
Bütün saatlar
Tırak deyip durdu

Günah duvarına düşmüş
Şehrin beyaz kaderi
Ve kan aynasında
Macar gölgesi

Macar kası gergin

Kan büyüyordu
‒ İşin kötüsü gözüm görmüyor
‒ Silâh ıslandı atamıyorum
‒ Çevrem kıpkırmızı oldu
Ellerim yapış yapış
‒ Kelimelerimi duyuyor musun?
……………………………….
Dünyaya kan ismini veriniz

Sokak fenerlerine asılmış
Güzel ve canlı ölüm
Aydınlatıyordu gerçeği
Telgraf direklerine çekilmiş
Düşman ölüleri bir bütün
Apayrı bir varlık insandan
Günah kadar çirkin
Ve Tanrı düzenine aykırı
Bir ur kocaman

Ölüm yayılıyordu ölüyordu gece bile
İşleyen makinalar kalmıştı yalnız
Ve onların kolları insanlar
Zalim kelimesinin gözbebeği
İnsan değil âlet
Âletin âleti
Kör
‒ Tanrı onlarsız değil
Ama onlar ‒ Tanrısız

Geride ve Peşte’de kan vardı
Buda’nın bir kelimelik heykeli kan içinde
Ve güneş yavaş yavaş yükseliyordu Peşte dağlarında
Ve kan pırıl pırıldı
Kızgın ve kaynar
Bin güneş yanıyordu kanda
Küçük fakat sağlam

(1957, Ocak)

Şiir Notları:
Şahdamar / Körfez / Sesler (Şiirler II): Şahdamar – Buda ve Peşte: Tuna nehrinin iki yakasında Buda ve Peşte’nin birleşmesiyle (1873) Bugünkü Maceristan’ın başkenti Budapeşte şehri oluşmuştur. Buda’nın Osmanlılar dönemindeki adı Budin’dir. Sfensk: Eski Mısır’da vücudu aslan, başı kadın şeklinde olan mitolojik varlığın heykeli. Yunan mitolojisinde ise efsanevi bir canavar. Ur: Kitle, yumru.


Destek ol 
Rastgele Getir