Kasîde-i Bürde’den (59-62. beyitler)

-İmam Busûrî-

Ebâne mevlidühu ‘an tîbi unsurihi
Yâ tîbe mübtedei minhu ve muhtetemi

Yevmün teferrese fîhi’l-fürsü ennehumü
Kad ünzirû bihulûli’l-bü’si ve’n-nikami


Ve bâte îvânü Kisrâ ve hüve münsadiun
Keşemli ashâbi Kisrâ gayra mülteimi

Ve’n-nâru hâmidetü’l-enfâsi min esefin
Aleyhi ve’n-nehru sâhî’l-ayne min sedemi

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Doğumuyla tertemiz bir soydan geldiğini ilan etti (âdeta), evveli ve ahiri güzel olan (Nebi)! Öyle bir gündü ki o gün, Persler (gördükleri mucize karşısında) uyarıldıklarını, (yaptıklarının) cezasını çekip perişan olacaklarını anladılar. O gece Kisra Sarayı çatırdadı. Kisra ashabı (Kisralılar) dağıldı, (bir daha) toparlanamadılar. (Mecusi) ateşinin esefinden nefesi kesildi (söndü) ve nehir kaygısından yatağını şaşırdı (başka yöne aktı).

Şiir Notları:
Kasîde-i Bürde on bölümden ve yüz altmış beyitten oluşmaktadır. Dördüncü bölümde, 59-71. arası beyitlerde Hz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) doğumu esnasında ortaya çıkan fevkalade hadisler konu edilmektedir. Bu paylaşımımızda şimdilik bu beyitlerden 59-62. arası beyitlere yer veriyoruz. Her beytin arasında “Mevlâya salli ve sellim dâimen ebedâ, alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi” salavatının okunduğu söylenir.


Destek ol 
Rastgele Getir