Kasımpaşa Mevlevihanesi’nin Yeniden Açılışına Düşürülen Tarih

-Ekmelȋ (M. Fatih Çıtlak)-

Heb güzel insanla var olmuş güzel Kâsımpaşa
Derseâdet vakfı hem dergâhı bil Kâsımpaşa
Sen de yaz târihle tecdid müjdelensin Ekmelȋ
Hû göz aydın Mevlevȋ hangâhı bil Kâsımpaşa
Hicrȋ sene 1445

Şiir Notları:
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün - Kasımpaşa Mevlevihanesi’nin Yeniden Açılışına Düşürülen Tarih. Ebced hesabına göre harflerin sayı değerinin toplamı açılış tarihi olan hicrȋ 1445’e tekabül eder. Hicrȋ sene 1445 (Miladȋ 2024). Kasımpaşa Mevlevihanesi uzun bir aradan sonra 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü yeniden açılmıştır. Derseâdet: Saadet kapısı anlamına gelen bu kelime, Osmanlı döneminde İstanbul için kullanılırdı. Tecdȋd: Yeniletme, yenileme, tazeleme, yeniden kayıt ettirme gibi anlamlara gelir.


Destek ol 
Rastgele Getir