Kemâl Erbâbı...

-Lebib-i Âmidî

Kemâl erbâbı ârâyişle asla iftihar etmez
Değildir hürmeti mushaflara cild-i mutallâdan(1)Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Kâmil kimseler gösterişli şeylerle övünmezler. Mushaflara hürmetleri, yaldızı cildinden ötürü değildir onların.

Şiir Notları:
(1) Mushaf: Kur’ân-ı Kerim’deki âyet-i kerimelerin, iki kapak arasında toplanmasından oluşan kitap.


Destek ol 
Rastgele Getir