Kerbela Mersiyesi: Yâ Resûlallâh Bize Gör N’itdi…

-Seyyid Seyfullah (Nizamoğlu)-

Yâ Resûlallâh bize gör n’itdi âsî ümmetin
Görmeye anlar dahi rûz-i kıyâmet şefkatin

Kerbelâ’da yâ Muhammed ger göreydin hâlimiz
Tâ kıyâmet sâkin olmazdı bizüm’çün firkatin(1)

Şâh Hüseyn’in etdiler hâke berâber cismini(2)
Kılmadılar ol münâfıklar senin hiç hürmetin

Kim ki âlem fahrinin evlâdına buğz eyleye
Eyleme ana müyesser yâ ilâhî cennetin

Biz muhibb-i hânedân-ı Mustafâ’yız Seyfiyâ
Rûz ü şeb nesl-i Resûlullah’a olsun midhatin

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ya Resulallah, isyankâr ümmetinin bize neler ettiğini gör. Onlar kıyamet günü senin şefkatini görmeye (şefaatinden mahrum ola). Ya Resulallah, Kerbela’da eğer göreydin hâlimizi (ki şüphesiz görmüşündür), bizim için kıyamete kadar dinmezdi hicranın. Senin hatrını gözetmeyen, sana hürmetsizlik eden o münafıklar, İmam Hüseyin (r.a.) Efendimiz’in bedenini toprakla beraber ettiler (kanını akıtıp şehit ettiler). Ya Rabbi, âlemin iftiharı Efendimiz’in (s.a.s.) evladına buğz eden, kin besleyen kimseye cennetini kolay eyleme. Biz Hz. Mustafa’nın (s.a.s.) ailesinin seveniyiz, ey Seyfi (Seyfullah)! Gündüz gece Resulullah’ın neslini (ehl-i beytini) methet. “ALLAHÜMME SALLİ ALÂ SEYYİDİNÂ MUHAMMEDİN NEBİYYİ’L-ÜMMİYYİ VE ALÂ ÂLİHİ VE SAHBİHİ VE SELLİM.”

Şiir Notları:
“Fâilâtun/ fâilâtun/ fâilâtün/ fâilun” - (1) Bu ikinci beyit bazı yerlerde 4. beyit olarak yer almaktadır. Kerbelâ: Hz. Hüseyin (r.a.) ve ailesinin 10 Muharrem’de şehit edildikleri yerin adı. (2) Şah Hüseyin: Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) torunu, Hz. Ali (r.a.) ve Hz. Fatıma (r.anha) annemizin evladı.


Destek ol 
Rastgele Getir