Kıble-i Sûretperestan…

-Hâce Abdullah Ensarî (Herevî)-

Kıble-i sûret-perestan âb u gil
Kıble-i ma‘nâ-şinâsan cân u dil

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Surete tapanların kıblesi su ve çamurdur (bu bedendir). Manayı tanıyanların kıblesi (ise) can ve gönüldür.

Şiir Notları:
“Fâlâtün/ fâilâtün/ fâilün” - Şairin “Kıble-i İnsan” başlıklı şiirinden. Şairini Hâce Abdullah Ensarî olarak bulduk. Şayet başkasına ait olduğunu tespit edersek gerekli düzeltmeyi yaparız. Devamını da peyderpey paylaşacağız inşallah.


Destek ol 
Rastgele Getir