Kitâb-ı Kâinat...

-Nâbî-

Kitâb-ı kâinat esrâr-ı hikmetle lebâlebdir
Şikâyet cehlden feryâd bî-idrakliklerdenGünümüz Türkçesiyle Anlamı:
Kâinat kitabı hikmet sırlarıyla doludur. Şikâyet cehaletten, yakınma anlayışsızlıklardan kaynaklanır.


Destek ol 
Rastgele Getir