Kitab-i Seng-i Mezar (III)

-Orhan Veli-

Tüfeğini deppoya koydular(1)
Esvabını başkasına verdiler(2)
Artık ne torbasında ekmek kırıntısı,
Ne matrasında dudaklarının izi;(3)
Öyle bir rûzigâr ki,
Kendi gitti,
İsmi bile kalmadı yadigâr
Yalnız şu beyit kaldı,
Kahve ocağında, el yazısiyle:
“Ölüm Allahın emri,
Ayrılık olmasaydı.”

Şiir Notları:
(*) Kitab-i Seng-i Mezar: Mezar Taşı Kitabı (1) Deppoy/Debboy: Depo. (2) Esvab: Elbiseler, giysiler anlamındadır, tekili “sevb”dir. Ancak dilimizde tekil anlamında kullanılır. Şiirde iki anlamda da kullanılmış olabilir. (3) Matra/Matara: Askerlikte, yolculukta kullanılan, boyna vs. asılabilen su kabı.


Destek ol 
Rastgele Getir