Künc-i ferâğın anlamayanlar safâsın

-

Künc-i ferâğın anlamayanlar safâsın
Devlet komuşlar adını gavgâ-yı âlemin

Nâbî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
El çekme köşesinin rahatlığını anlamayanlar, dünya kavgasının adını devlet koymuşlar.


Destek ol 
Rastgele Getir