Küfrü Zülfün

-

Küfr-i zülfün(1) urefâ rehzen-i îmân dediler
O nice küfr idi yâ Rab gören îmân getirir

Sâbitâ gam yeme kim zillet içinde izzet
Gökyüzü ebri kaçan bağlasa bârân getirir

Fuzuli Hz.

(1)
Destek ol 
Rastgele Getir