Kulûba sâhib olmayan hükümdâr

-

Kulûba sâhib olmayan hükümdâr
Cihângîr olsa yine bî-iktidâr

Abdülhak Hâmid

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Kalplere sahip olmayan hükümdar, cihanı fethetmiş olsa da iktidarsızdır.


Destek ol 
Rastgele Getir