Kûr-i Dil…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Kûr-i dil bâ cân u bâ sem u basar
Mî nedâned düzd-i şeytân ez eser

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Gönül gözü kör olan; canı, kulağı ve gözü (olduğu hâlde) şeytanın hırsızlığını eserinden bilemez, göremez.

Şiir Notları:
“Fâilâtun/ fâilâtun/ fâilun” – Not: Bazı nüshalarda son kısmı “düzd-i şeytânrâ z’eser” şeklindedir.


Destek ol 
Rastgele Getir