Kût-i Aslî-i Beşer…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Kût-i aslî-î beşer nûr-i Hudâst
Kût-i hayvânî mer ûrâ nâsezast

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
İnsanın asli azığı Allah’ın nurudur. Hayvanların azığı kesinlikle ona layık değildir.

Şiir Notları:
“Fâilâtun/ fâilâtun/ fâilun” – Mer: Mutlaka, kesinlikle, kuşkusuz gibi anlamlara gelmekle beraber klasik Farsçada ismin “i” hâlini kuvvetlendirmek için de kullanılmaktadır. Bazen de öylesine kullanıldığı söylenir.


Destek ol 
Rastgele Getir