Kûyini Görmekle...

-Ahmed Paşa-

Kûyini görmekle dilde sâkîn olmaz şevk-i yâr
Kâni olmaz cennet-i Firdevse dîdâr isteyen


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Sevgilinin yerini yurdunu görmekle ona olan iştiyak teskin olmaz, yatışmaz. Allah’ın cemalini görmek isteyen de Firdevs cennetine kanaat etmez, onunla yetinmez, huzur bulmaz.

Şiir Notları:
“Fâilâtun/ fâilâtun/ fâilâtun/ fâilun” kalıbıyla yazılmıştır.


Destek ol 
Rastgele Getir