Lâ Cerem…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Lâ cerem her morğ-i bî-hengâmrâ
Ser bürîden vâcibest i‘lâmrâ(1)

Ser bürîden çist küşten nefsrâ
Der cihâd û têrk guften nefsrâ(2)

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Şüphesiz her vakitsiz öten kuşun/horozun (haddini) bildirmek için başını kesmek gerekir. Baş kesmek nedir? Nefsten cehdetmesini ve (arzularını) terk etmesini isteyerek onu öldürmektir.

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk veya hatalı çıkıyor.) “Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” (1) Bazı kimseler vaktinden önce öten horoz olursa uğursuzluk sayıp başını keserlermiş. Böyle bir atasözümüz de vardır: “Vakitsiz öten horozun başını keserler.” Bir hadis-i şerifte de “Horoza sövmeyin, o namaz için uyandırır.” buyrulur. Yani horozun ötme vakti sabah namazı vaktidir. (2) Emmare nefsi (kötülüğü emreden nefs) öldürmek hakikatte yaşatmaktır, der Tahiru’l-Mevlevi Hazretleri.


Destek ol 
Rastgele Getir