La‘net İn Bâşed…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

La‘net in bâşed ki kej bîneş küned
Hâsid û hodbîn u pür kîneş küned

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Lanet (Allah’ın lanetine uğramak) öyle bir şeydir ki (kişiyi) eğri görüşlü, haset eden/kıskanç ve kindar yapar.

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.) “Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – Öncesi ve sonrası beyitlere baktığımızda şeytanın uğradığı lanetten bahsedilmektedir.


Destek ol 
Rastgele Getir