Lâf ü da’vâ-yı enâniyet ne lâzımdır ârife

-

Lâf ü da’vâ-yı enâniyet ne lâzımdır ârife
Herkesin âlemde bin mâ-fevki bin ma’dûnu var

Es’ad Muhlis Paşa

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Arif olan kişi benlik söz ve davası ile uğraşmaz. Bu dünyada her kişiden en az bin kişi daha iyi, bin kişi de daha kötü olan var.

Şiir Notları:
İkinci mısradaki "bin" kelimesi çokluktan kinâyedir.


Destek ol 
Rastgele Getir