Lâzım gelirdi serv ü çınar ola mevye-dâr

-

Lâzım gelirdi serv ü çınar ola mevye-dâr
Fazl ü hünerde medhâli olsa kıyafetin

Nâbî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bilgi ve yetenekte dış görünüşün etkisi olsaydı, servi ve çınarın meyvesi olması gerekirdi.


Destek ol 
Rastgele Getir