Leb Zikirde...

-Nâbî-

Leb zikirde ammâ ki gönül fikr-i cihânda
Kaldı arada subha-i mercân mütereddid

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Dudak zikretmekte ama gel gör ki gönül dünyaya dalmış. Mercan tesbih (dudağa, dile mi baksın gönle mi) kaldı teredütte.

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk veya hatalı çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir