Lütf Ummayız Hemân...

-Râşid (Molla Feyzizâde)-

Lütf ummayız hemân bizi rencîde etmesin
Ancak kibâr-ı asra ricâmız budur bizim

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Zamanın büyüklerinden tek isteğimiz şudur ki kendilerinden lütuf beklemeyiz (bir şey versinler diye bakmayız), hemen bizi kırıp incitmesinler.


Destek ol 
Rastgele Getir