Maazallah…

-Laedri-

Maâzallah tabîat müstaidd-i sıhhat olmazsa
Felâtun olsa da izhâr-ı acz eyler müdâvâdan

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Allah göstermesin kişinin mizacı sıhhate yatkın değilse Eflatun (Platon) da olsa çaresiz kalır, şifa bulamaz. VEYA Allah göstermesin kişinin mizacı sıhhate yatkın değilse Eflatun (Platon) da gelse aciz (çaresiz) kalır, tedavi edemez.


Destek ol 
Rastgele Getir